C_D3A1110

D2X6074

D2X5924

D2X5955

D2X5987

D2X5988

D2X6012

D2X6054

D2X6081

D3A1066

D3A0308

D2X6045

D3A1085

D2X6009

D2X5994

D3A0314

D2X6005

D2X5990

D2X6041

D3A1303

D3A0290

D3A0312

D2X6084

D3A1952

D3A0289

D3A0305

D3A0288

D3A0306

D3A0298

D3A0313

INCIDENTAL LANDSCAPES

Obiekt albo inaczej byt, jest czymś co w gruncie rzeczy istnieje dla samego siebie, rzeczywiście lub potencjalnie, konkretnie lub abstrakcyjnie, materialnie lub fikcyjnie. Element istoty, sedno rzeczy, możliwa czy też prawdziwa natura rzeczy jest dołączona do bytu przez nas i jest wykładnikiem naszej wiedzy, doświadczenia i wgłębiania się w poznanie świata.

Takimi też są obiekty który prezentuję na wystawie. Każdy obraz ma swoją wizualną formę, poza którą istnieje rzeczywista albo hipotetyczna wiedza, myśli, wyobrażenia i uczucia wygenerowane indywidualnie podczas konfrontacji z obrazem.

Moja rola to wykreowanie obrazu w ramach założenia „odzwierciedlenia rzeczywistości“, bez ujawniania moich osobistych odczuć, emocji czy ekspresji. Użycie fotografii, z owym założeniem „odzwierciedlenia rzeczywistości“, jest celowe. To co wygląda na rzeczywiste nie wydaje się być realne, bo nie pokrywa się z naszymi wizualnymi oczekiwaniami. Jeżeli w dodatku założymy że przedstawiony obraz może ukrywać możliwą manipulację obrazu, to “to co jest, jest nie tym czym było lecz jest tym czym chcemy zeby bylo”.

Incidental Landscape przywołuje iluzoryczny świat z zatartą granicą między czymś rzeczywistym a fragmentami czyjejś kreatywnej wyobraźni, dokumentu i fikcji. Graficzna forma jest przenikaniem mediów malarstwa i fotografii. Obrazy przekraczają zwykły obraz ziemi pozostawiając rzeczywistość nieczytelną. W zamian sugerują ukrytą symbolikę, poczucie duchowości, marzenia i emocje, stymulują intelektualnie.

W prezentowanych pracach wcześniejszą fascynację medialną i rozważanie modeli scjentystycznych zastąpiło zainteresowanie wyobraźnią i percepcją jednostki, dla której te prace zaistniały. Incidental Landscape jest wydarzeniem które nie komunikuje ale jest komunikowaniem samym w sobie.

Richard Tabaka               

           

number1
number2
number3
number4
number5
Under-Number
MORE ABOUT RT |  RT ON FACEBOOK  |  RT ON INSTAGRAM 
PL
GB
Under-GB

© COPYRIGHTS RESPECTIVE ARTISTS,CURATOR, AND AUTHORS OF PUBLISHED ARTICLES