Głównym celem tego wystawowego przedsięwzięcia jest prezentacja prac oraz instalacji medialnych dwóch artystów, związanych w latach 70 ubiegłego wieku ze Śląskiem („Galeria 2 Katowice“; Seminarium Foto-Medium-Art“), mających istotny wpływ na kształtowanie się w tamtych latach tzw. „dyskursu konceptualnego“ w polskiej fotografii. Tymi artystami są Les Szurkowski (ur. 1949) oraz Richard Tabaka (ur. 1948). Do tej grupy należałoby również zaliczyć - niestety nie biorącego udziału w tej wystawie - Irka Kulika (ur.1948).

Oboje przerwali - przez opuszczenie kraju w roku 1981 - wspólną prace w galeriach polskich oraz w "Seminarium Foto Medium Art", kontynuując w różny — dla każdego z osobna —  sposób, rozważania w ramach innego kulturowego ale i zawodowego kontekstu. Każdy z nich (Szurkowski w Kandzie i Tabaka w Australii tak jak i Kulik w Niemczech) w specyficzny dla siebie sposób, adaptując się w nowym środowisku do nowych warunków, nie przerwali zupełnie swoich wcześniejszych zainteresowań, wznawiając wcześniejsze eksperymenty i związane z nimi artystyczne „badania“.  

Próba skonfrontowanie rezultatów tych rozważań, w ramach geograficznie i kulturowo odrębnych dróg dalszego rozwoju tych artystów, będzie jednym z pretekstów do dyskusji i rozmów w ramach prezentowanej wystawy oraz towarzyszących jej warsztatów. To kolejny cel tego „spotkania po latach“.

CEKUS LOGO NEW
PHIMG_0525
PHIMG_0510
IPHMG_0802
PHIMG_0526

Select DOCUMENTATION above for more pictures


© COPYRIGHTS RESPECTIVE ARTISTS,CURATOR, AND AUTHORS OF PUBLISHED ARTICLES