ACCIDENTAL STREET GRAPHICS

Od lat zbieram namiętnie okruchy rzeczywistości widziane okiem fotografa. Użycie fotografii wynika głównie z wieloletnich przyzwyczajeń i oczywiście pewnej łatwości wynikającej z opanowania samego medium.

Setki tysięcy obrazków po wielu latach stworzyły swego rodzaju ikonosferę bardziej lub mniej osobistych wspomnień, są też zbiorem kształtującym zasoby mojej pamięci. Jestem świadomywycinkowości, pewnej przypadkowości i stylistyki tego zbioru. To dla mnie tylko materiał, baza do potencjalnych dalszych działań wizualnych. Ten materiał to również kolekcja obrazów stref granicznych, przestrzeni peryferyjnch, a w szczególności oglądów wycinkowych.

Uważam, że przekaz wizualny, komunikat, który tworzę, wymaga wzmocnienia sygnału. Ilość emocji, wrażeń, miejsc, zapisów czasu i przestrzeni nie mieści się w powierzchowności jednego obrazka. Zlepek tego wszystkiego, w czym uczestniczymy na co dzień, co tworzymy mniej lub bardziej przypadkowo, rodzaj mediów, którymi się posługujemy, jest samoistnym „montażem” rzeczywistości. Dlatego staram sie zestawiać fragmenty zanotowanych sytuacji czy miejsc, ich energię, symbolikę, kolor, znaczenia w jeden „wzmocniony”, wielowarstwowy przekaz.

Taki obraz jest oczywiście nieprzypadkową kompozycją z przypadkowych notatek. Grafiki, które powstają w ten sposób, traktuję jako codzienne i konieczne zapełnianie notatnika wrażeń i pamięci.

Les Szurkowski          

LS-2080-08

LS-2082-09

LS-2084-06

LS-2085-06

LS-2092-15

LS-2093-01

LS-2094-15

LS-0933-01

LS-0934-01-A

LS-0937-01

LS-1484-09-B

LS-1509-10-C

LS-1520-11-C

LS-1526-11

LS-1527-11-B

LS-1537-11-A

LS-1538-11

LS-1540-12-B

LS-1547-12

LS-1671-12-A

LS-1744-13-A

LS-1809-12-A

LS-1811-09-B

LS-2056-06

LS-2057-06

LS-2058-06

LS-2059-01

LS-2060-06

LS-2061-01

LS-2065-01

LS-2066-01-A

LS-2067-02-A

LS-2068-12

LS-2069-12

LS-2070-15-A

LS-2071-11

LS-2071-13

LS-2072-15

LS-2073-15

LS-2074-15

LS-2075-13

LS-2079-09

PL
GB
Under-GB

© COPYRIGHTS RESPECTIVE ARTISTS,CURATOR, AND AUTHORS OF PUBLISHED ARTICLES