RICHARD TABAKA

Urodził się 14 stycznia 1948 roku w Łodzi.
Ukończył studia na Politechnice w Łodzi. Od 1976 członek ZPAF. W latach 1970-1976 aktywny w fotografi: prezentował swoje prace na ponad 100 zbiorowych i indywidualnych wystawach w kraju i zagranicą.

Od połowy lat 70. koncentruje się na analizie relacji pomiędzy prezentacją wizualną i indywidualną percepcją na poziome zarówno świadomości, jak też podświadomości. Głęboko zaangażowany w aktywność Seminarium Foto-Medium-Art — aktywnego ruchu artystycznego zainicjowanego we Wrocławiu — gdzie konsekwentnie prezentował swój artystyczny program zatytuowany Poza Formą (Beyond Form). Współorganizator seminarium: Stany Graniczne Fotografii — Katowice 1977. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych wystawach indywidualnych i grupowych prezentacjach, wykorzystujac fotografię film i instalację jako środki wyrazu.

W 1981 opuścił Polskę i zamieszkał w Australii. W roku 1982 zaprezentował koncept Beyond Form w Sydnejskiej College of Art dla grona współczesnych, awangardowych artystów Australijskich. Przez następnych kilkanaście lat koncentrował się na komercjalnej fotografii i projektowaniu graficznym.

Od 2004 do 2010 prezentował swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Melbourne i Sydney. W latach 2008–2010 opublikowal w Australii albumy fotograficzne Outback Australia i Sydney and Surronds From Above.

W kwietniu 2015 wystawił prace To Co Jest z serii The Indigenous Land w ŁódzkimTowarzystwie Fotograficznym.

PL
GB
DE
Under-GB
RT-port-BW
LS-PORTRAIT-web
*?*

LESZEK SZURKOWSKI

Urodził się 1 stycznia 1949 roku w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolnicze(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu w 1973 roku. Doktorat i habilitacja w zakresie fotografii i multimediów (Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu).

Zajmuje się fotografią, grafiką użytkową, projektowaniem książek i fotoilustracją oraz konsultacjami w zakresie komunikacji wizualnej i mediów. W 1982 zakłada w Kanadzie studio LES INC które prowadzi działalność w zakresie fotografii, multimediów, oraz projektowania książek i wydawnich.

W latach 1992–2003 profesor wizytujący Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.Od roku 2007 profesor (dziekan Wydziału Artystycznego w latach 2011–2014) na Wydziale Grafiki w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (AHE) w Łodzi. Od 2014 roku konsultant w dziedzinie Komunikacji Wizualnej i Mediów dla Arriyadh Development Authority w projekcie Atturaif Museology (Old Dir’aiyah, UNESCO), Riyadh, Arabia Saudyjska
Od 1964 roku uczestniczył w przeszło 150 krajowych i miedzynarodowych wystawach zbiorowych. W latach  1965–2015 zrealizował  65 wystaw indywidualnych. Od 1972 roku członek ZPAF.

Prace drukowane miedzy innymi w „Graphis Photo”,„Communication Arts Magazine”,„Graphic Excellence USA”,„Studio Magazine”,„Masters of Photography”,„APA Awards Book”,„How”, „Applied Arts” and „Photo District News”. Reprezentowany przez: First Light (Toronto) and  Illulogica.com (Warszawa)

LS-&-JM-01

© COPYRIGHTS RESPECTIVE ARTISTS,CURATOR, AND AUTHORS OF PUBLISHED ARTICLES